Projekt 24 HOURS BARBARIČ

Ťahanie automobilu na čo najväčšiu vzdialenosť za 24 hodín.

Prvá zmienka súvisiaca s pokusom o rekord
V 08/2014 sme oslovili Guinnessovú knihu rekordov o poskytnutie informácií k plánovanému pokusu o  vytvorenie rekordu.
Predmetom pokusu malo byť ťahanie automobilu z Košíc do Bratislavy a späť za 40 dní.

Ponuka z Guinnessovej knihy rekordov
V 01/2015 sme obdŕžali odpoveď, ktorá obsahovala negatívne stanovisko k zapísaniu takéhoto rekordu,
ale zároveň nám navrhla realizáciu obdobného pokusu o rekord,
a to „Ťahanie automobilu na čo najväčšiu vzdialenosť za 24 hodín“.
Prvotné Jurajove sklamanie z negatívnej odpovede vystriedalo nadšenie z navrhovaného
pokusu o  rekord. Jurajovi sa táto myšlienka natoľko zapáčila,
že si realizáciu tohto rekordu zaradil do svojich plánov na rok 2018.

Zahájenie dvojročnej prípravy hlavného aktéra
Od 08/2016 Juraj zahájil intenzívnu dvojročnú prípravu na zdolanie novej výzvy.
K dnešnému dňu má už za sebou 100vky hodín strávených na tréningoch.

Vznik koncepcie projektu
V 01/2018 padlo rozhodnutie, že tento výnimočný rekord dostane podobu projektu,
do ktorého zapojíme širokú verejnosť a známe osobnosti, nie len zo športovej oblasti.

Zahájenie prípravy projektu
V 03/2018, 7 mesiacov pred spustením projektu, boli definované prvé úlohy pre projektový tím.

Realizácia projektu
Termín realizácie projektu 22.09.2018 17:00 - 23.09.2018 20:00

Miesto realizácie
Obchodné centrum CASSOVIA Košice

Cieľová skupina
Široká verejnosť všetkých vekových kategórií.

Pomôcť ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní
Myšlienka každého Jurajovho rekordu bola poukázať na ľudí s ťažkým osudom a zároveň týmto ľudom poskytnúť pomoc (napr. finančným výťažkom z projektu), či už to boli jednotlivci, organizácia alebo konkrétne oddelenie v nemocnici. A práve táto myšlienka je nosným pilierom aj pripravovaného projektu 24 HOURS BARBARIČ.

Finančná pomoc pre organizáciu OMD
Juraj už pätnásť rokov spolupracuje s Organizáciou muskulárnych
dystrofikov v SR (občianske združenie), pričom výťažok
z  projektu a  aj iná forma pomoci bude poskytnutá práve tejto organizácii.

Spolu pre dobrú vec
Združiť športovú a širokú verejnosť po dobu 24 hodín na jednom mieste a pre jeden cieľ... spoločne vyjadriť spolupatričnosť ľuďom, ktorí trpia zdravotným postihnutím - svalová dystrofia, a to prostredníctvom hesla „Napínam svaly pre pomoc iným“.

Pokus o vytvorenie rekordu
Juraj bude ťahať automobil vážiaci minimálne 1,5 tony v  časovom limite 24 hodín na čo najväčšiu vzdialenosť.
Výsledná vzdialenosť bude ustanovujúci Guinnessov rekord.

Účasť známych osobností
Každú hodinu sa na symbolické kolo k Jurajovi pripojí jedna známa osobnosť (napríklad športová) a spolu s ňou minimálne 50 účastníkov (hlavne detí) z odvetvia danej známej osobnosti. Dovedna sa pri Jurajovi vystrieda 20 známych osobností a spolu so svojimi skupinami vytvoria úctyhodný dav pozostávajúcich z minimálne 1000 účastníkov.

Hudobné a tanečné vystúpenia
Pre návštevníkov projektu bude vo vytipovaných hodinách pripravený adekvátny hudobný a tanečný program. Darovanie krvi v spolupráci s národnou transfúznou stanicou bude mať ktokoľvek počas trvania projektu možnosť darovať krv. Mobilná transfúzna stanica bude umiestnená priamo v mieste realizácie projektu.

Ťahanie automobilu na vzdialenosť 30 m
Návštevníci projektu sa budú môcť aspoň na malú chvíľu vcítiť do kože
hlavného aktéra projektu a vyskúšať si aký je to pocit za sebou ťahať automobil.

Tipovacia súťaž
Symbolických 24 najpresnejších tipov bude odmenených v tipovacej súťaži,
v ktorej sa bude tipovať presný počet metrov, ktoré Juraj prejde s autom za chrbtom.

Iný sprievodný program
Detský kútik, gastro kútik, ...


Adresa: OC Cassovia - Pri prachárni 4, Košice, 040 11


© Copyright barbaric.sk